seedcare

SeedCare BV is deskundig

SeedCare BV produceert hybride zaad, stamzaad en OP (Open Pollination) zaad. Hybride zaden worden gerealiseerd door een combinatie van inteelt op ouderlijnen en de kruisingen daarvan. De hybride zaden beschikken over diverse specifieke gewenste eigenschappen.

Hybride zaden, instandhouding en populatiebestuivingen worden door SeedCare BV uitgevoerd op potplanten, snijbloemen en perkgoed. Maar ook in glasgroente gewassen als tomaat en komkommer zijn zij ervaringsdeskundige.

Focus op Nederland

Waar in het verleden zaadproducties vaak in het buitenland werden gepleegd, is de focus voor zaadproducties in de afgelopen jaren vanwege verschillende factoren als betrouwbaarheid en kwaliteit weer verplaatst naar Nederland.

SeedCare BV heeft sterke banden opgebouwd met haar huidige relaties, waardoor wij naast de hybride lijnen ook vaak de kostbare en kwetsbare ouderlijnen in stand mogen houden.

SeedCare BV produceert stamzaad, dat wordt geoogst van planten die met zichzelf zijn bestoven. Stamzaad wordt gebruikt voor de instandhouding van ouderlijnen.

Ook doet SeedCare BV aan ‘Open Pollination’ (OP). Dit geschied bij SeedCare BV via insecten als bijen, vlinders en vliegen of door middel van geforceerde windbestuiving. Een OP zaadproductie wordt veelal toegepast om een kostenreductie te realiseren.

Print Friendly, PDF & Email