seedcare

Missie, visie en doelstelling van SeedCare

Missie

SeedCare BV heeft als missie om als zaadproductiebedrijf en stekleverancier een succesvol en financieel gezond bedrijf te zijn en te blijven. Daarnaast wil SeedCare BV dat de werknemers zich sociaal en loyaal verbonden voelen aan het bedrijf en haar missie.

SeedCare BV put kracht uit haar rijke verleden en heeft als kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit.

Op deze manier biedt SeedCare BV haar klanten de mogelijkheid om de zaadproductie extern uit te laten voeren, onder ideale omstandigheden en tegen een scherpe vergoeding. Door de productie extern te plaatsen creëren klanten van SeedCare BV ruimte en tijd voor de ontwikkeling van kruisingen. Op deze manier ontzorgt SeedCare BV haar klanten en stelt het hen in staat nieuwe succesvolle gewassen te ontwikkelen, welke SeedCare BV dan wederom kan vermeerderen.

Visie

De visie van SeedCare BV is om met de bestaande maar ook nieuwe klanten een brede basis te behouden in de zaad- en stekproducties. SeedCare BV staat hierbij open voor het aangaan van nieuwe relaties en producties.
Door constante innovatie en uitbreiding van inzichten, moet een financieel sterke basis ruimte bieden aan SeedCare BV om zich te blijven ontwikkelen.

Doelstelling

SeedCare BV heeft zich ten doel gesteld om de huidige zaadproducties te behouden en daarnaast haar portefeuille te verrijken met nieuwe klanten. Verder streeft SeedCare BV ernaar om de huidige vegetatieve vermeerdering uit te breiden.
Door de combinatie van succesvolle producties, een betere verdeling van verantwoordelijkheden en het voortdurend doorontwikkelen van het bedrijf streeft SeedCare BV naar een gezonde toekomst.

Print Friendly, PDF & Email