seedcare

SeedCare BV = Innovatie

SeedCare BV staat voor continue innovatie, waarbij wij permanent bezig zijn met onderzoek. SeedCare BV stelt daarbij hoge eisen aan haar producten en medewerkers. Met o.a. behulp van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) hebben wij inmiddels diverse noviteiten voor de zaadproductiesector ontwikkeld.

Zaad schoning in eigen beheer

Zo heeft SeedCare BV, om u schoon zaad af te kunnen leveren met de hoogste kwaliteit, in eigen beheer een zaadextractie machine ontwikkeld. Hierdoor zijn de zaadschoonkosten verlaagd en is de kwaliteit van het zaad verhoogd. De zaadextractie machine is ergonomisch en neemt een fors aantal stappen in het proces voor haar rekening.

Maar ook met bestuiving en oogst zoekt SeedCare BV voortdurend naar nieuwe oplossingen om dit proces te optimaliseren. Hierdoor blijven wij vooroplopen binnen de sector.

Print Friendly, PDF & Email