SeedCare, flexibel en transparant

De bedrijfscultuur van SeedCare BV wordt gekenmerkt door een flexibele, transparantie en platte organisatiestructuur. De mensen die werkzaam zijn bij SeedCare BV zijn daarbij sociaal en loyaal verbonden aan het bedrijf.

Seedcare Holland

Maatschappelijk verantwoord

SeedCare BV zet zich in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), wat ook vaak duurzaam of maatschappelijk ondernemen wordt genoemd. Het is een vorm van ondernemen dat weliswaar gericht is op het realiseren van winst, maar met respect en verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de sociale context. SeedCare BV is bijvoorbeeld energieneutraal via zonnepanelen en onder meer een warmte kracht koppeling (WKK). Dit is de gecombineerde opwekking van energie en warmte in één proces, op basis van brandstof, warmte en elektriciteit. Op deze manier wordt de warmte en elektriciteit optimaal lokaal benut.

Verder zet SeedCare BV zich ook in voor biologisch telen. Alle teelten worden vanuit een biologisch gewasbeschermingplan geteeld, iets waar inmiddels al ruim 25 jaar ervaring in is opgebouwd en waarmee de nodige teeltspecifieke kennis is vergaard. Dit alles ten behoeve van de kwaliteit en kwantiteit van de zaadproducties.

Innovatief

Verder biedt SeedCare BV haar personeel een innovatief systeem aan, waarin mensen op contractbasis planten kunnen bestuiven en oogsten. Hierbij worden de contractanten op basis van hun prestatie beloond. Mensen zijn vrij in hun werktempo en tijdsindeling, en worden intensief begeleid. Dit is een uniek systeem in Nederland welke SeedCare BV al ruim 30 jaar toepast.

Dit laat zien dat SeedCare BV innovatief en flexibel omgaat met zaken.

Print Friendly, PDF & Email